НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ - ЯМБОЛ
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

ЗАЯВЛЕНИЕ
от: *
Желая да бъда включен и обучен в курс:  *
 Дата на раждане: *
Образование:  *
Адрес за кореспонденция: гр./с.  ул. (к-с)
тел:  gsm: *
e-mail:   *

Благодарим Ви за доверието. Ние ще се свържем с Вас.

* Задължителни полета

Дата:
25.9.2022 г.